Правна информация

Всички запазени марки, търговски названия, продуктови имена и лога споменати на сайта са собственост на съответните им притежатели. Те са използвани за обозначаване на продуктова съвместимост и единствено с описателна цел!

Про Карт ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие, както и да коригира сгрешени технически и/или други параметри на продуктите в сайта.

© 2004-2021 Про Карт ЕООД - всички права запазени. Дизайн и разработка Про Карт ООД

Legal notice

All trademarks, service marks, trade names, trade dress, product names and logos appearing on the site are the property of their respective owners. They are mentioned to show product compatibility and for descriptive purposes ONLY; this does not imply any additional affiliation with third parties or ownership of their intellectual property.

Copyright © 2004-2021 ProCart Ltd. All rights reserved.