Условия за ползване

Права и задължения на procart-bg.com1. WWW.PROCART-BG.COM си запазва правото да променя цени, начини на плащане и доставка, а също и дизайна на сайта без предварително известяване.

2. WWW.PROCART-BG.COM има право да ограничи достъпа до всички или част от услугите или стоките по свое усмотрение, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.

3. За предоставянето на своите услуги WWW.PROCART-BG.COM има правото да събира, обработва, използва и съхранява данните, въведени лично от потребителя при неговата регистрация.

4. WWW.PROCART-BG.COM няма право да предоставя на трети лица информацията, идентифицираща потребителите, освен в случаите , когато това се изисква от оправомощени органи и е в съответствие с Българското законодателство.

Права и задължения на потребителя


1. Потребителите имат право по силата на личната си воля да въвеждат необходимата за работа със сайта информация като: трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка и кореспонденция, телефон за връзка и e-mail, като с това дават съгласието си персоналът на WWW.PROCART-BG.COM да борави с нея при изпълнение на служебните си задължения.

2. Потребителите имат право да поискат изтриване на личните си данни, като това ще означава закриване на техния профил и отказване на вход в нашата система. За целта следва да докажат, че те са регистрираното лице, като изпратят цялата информация, въведена при регистрирането.

3. Потребителите нямат право да претрупват сайта с фиктивни заявки или друга информация.

4. Потребителите нямат право да разпространяват, редактират, копират, предават, излагат, публикуват или да използват по какъвто и да е начин съдържанието на сайта, без изричното писмено разрешение на WWW.PROCART-BG.COM.

5. Потребителите носят пълна отговорност за запазване тайната на своите данни за вход и парола в нашата система, както и за всички действия, свързани с използването им.

6.Потребителите се задължавят да заплатят сумата по направената поръчка.

7.В СЛУЧАЙ НА ОТКАЗ ДА ПРИЕМЕ ПОТВЪРДЕНА ОТ НЕГО ПРАТКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАПЛАТИ РАЗНОСКИТЕ ПО КУРИЕРСКИТЕ УСЛУГИ В ДВЕТЕ ПОСОКИ!

8.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПРОВЕРЯТ ОБСТОЙНО ПОЛУЧЕНАТА ПРАТКА И ДА УСТАНОВЯТ СЪОТВЕТСТВИЕТО Й С ТОВА, КОЕТО СА ЗАЯВИЛИ.

9.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА УВЕДОМЯТ ДОСТАВЧИКА ЗА ЕВЕНТУАЛНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ДО КРАЯ НА ДЕНЯ, В КОЙТО СА ПОЛУЧИЛИ ПРАТКАТА /до 24.00 часа на същия ден/ на info@procart-bg.com или по телефона на 0896 65 32 10.

Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с несъответствия.

 

Права и задължения, съгласно Закона за защита на потребителите:


1.Съгласно ЗЗП ние Ви предоставяме свободно следната информация:

Нашият адрес: гр. Варна, ул."Густав Вайганд" №18, ет. 1, ап.2

Нашият телефон: 0896 65 32 10. Цената на разговорите зависят от вашия тарифен план към оператора, който ползвате.

Нашият e-mail: info@procart-bg.com 

Работно време от понеделник до петък - от 9:00 до 18:00 ч. Събота и Неделя-почивен ден.

2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

3. Цената на стоките е в лева изписана С ВКЛЮЧЕН ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

4. Стойността на транспортните разходи за доставката на пратката НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в обявената цена на стоките и е за сметка на купувача.

5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

6. Начините за Доставка са описани подробно в рубриката "Начини и срокове за доставка".

 

Плащане:

1.Плащане с наложен платеж при доставка от куриера.

2.Плащане по банков път по следната сметка:

      IBAN: BG97 FINV 9150 1017 4340 96

      BIC код: FINVBGSF

      Банка: Първа инвестиционна банка

      Получател: "Про Карт" ЕООД

 В този случай поръчаната стока се изпраща след получаването на дължимата сума в сметката на доставчика.Рекламация:

Всички продавани в електронния магазин стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.

 1. Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването й в случай, че доставената стока явно не съответства на поръчаната  и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.


2. Когато е налице несъответствие между поръчаната и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът е длъжен до края на деня, в който получава поръчката, да уведоми доставчика в писмен вид на info@procart-bg.com или по телефона на 0896 65 32 10 ! В такъв случай стоката се подменя, като куриерските разходите по подмяната са за сметка на доставчика!

Клиентът е длъжен в рамките на деня, в който получава пратката да прегледа обстойно получената стока и в случай на несъответствие да уведоми доставчика чрез имейл на info@procart-bg.com или ползвайте формата за "Контакти" от сайта, или чрез обаждане по телефона на 0896 65 32 10.

Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката е доставена с несъответствия.

При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за:

-безплатно извършване на ремонт

-за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

-възстановяване на заплатената сума

-за отбив от цената

 

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 1. касова бележка или фактура

 2. снимки, доказващи несъответствието, изпратени на info@procart-bg.com

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 

 

Закупена стока може да бъде върната в 14 дневен срок от получаването й при условие, че:

-Не е използвана.

-Търговският й вид не е нарушен и е в оригиналната си опаковка.

-Пратката е опакована в плик или хартия.

-Към пратката е приложен касовият бон от покупката.

-Куриерската такса е предварително платена от клиента.

-Пратки с наложен платеж не се приемат.

-Сумата за върнатата стока се възстановява на клиента по банков път в срок до 10 работни дни.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ

Изтеглете, попълнете формуляра и изпратете на е-мейл: info@procart-bg.com

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора - при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя.

  

Адрес за връщане на поръчки:

гр. Стара Загора, Еконт - Офис ЖП Гара

Про Карт ООД

Телефон : 0896 65 32 10

 

Политика за защита на личните данни:


Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от "Про Карт" ЕООД  работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.
 
В зависимост от конкретния случай "Про Карт" ЕООД  обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:
 
обработката е необходима за изпълнение на задълженията на "Про Карт" ЕООД  по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;
обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.
 
"Про Карт" ЕООД  съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава "Про Карт" ЕООД  да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.  
 
При обработването на данните ви "Про Карт" ЕООД  се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси. 
 
С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.
 
За информация и въпроси, свързани с политиката на "Про Карт" ЕООД  за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!